A Nagyerdői Családi Bölcsőde FOGLALKOZÁSAI, HETIRENDJE

 

 

A hetirend a következő délelőtti foglalkozásokra, kezdeményezésekre épülve alakul a hét egyes napjain:

 

 

 

Hétfő:

Mesék olvasása, verselés, mondókázás

 

Kedd:

Zene-bölcsi: zenehallgatás képességfejlesztő foglalkoztató zenei lemezek segítségével, hallás és ritmus érzék fejlesztés, népdalok éneklése

 

Szerda:

Tornafoglalkozás: speciális tartásjavító, hátizomerősítő, a lábboltozat megfelelő alakulását elősegítő és koordinációs gyakorlatok, egyensúlyérzék-fejlesztés

 

Csütörtök:

Kézügyesség fejlesztés: rajzolás, színezés, festés, tépés, vágás, ragasztás, sodrás, fonás, gyurmázás, bábok készítése stb.

 

Péntek:

Környezeti foglalkozás: időjárás, öltözködés, testünk, környezetünk ahol élünk, közlekedés, közlekedési eszközök stb.

 

    issza

foglalkozások, hetirend