H Á Z I R E N D

 

 1. A családi bölcsődénkben 20 hetes — 3 éves korú gyermekeket fogadunk. Max. gyermeklétszám: 7 fő. Az alaptevékenységen kívül (ami a gyermekek napközbeni ellátása, gondozása) időszakos gyermekfelügyeletre is van lehetőség. Időszakos gyermekfelügyeletet szabad férőhely esetén nyitvatartási időn túl, ill. hétvégén vállalhatunk.
 2. A családi bölcsőde munkanapokon 7.30 — 16.30 óráig tart nyitva. Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket.
 3. A gyermek felvételének feltétele, hogy az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta, és ezt oltási könyvével igazolni tudja.
 4. A közösség érdekében 37,5°C-os vagy ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő vagy fertőzésgyanús gyermek a családi bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről kérjük, hogy értesítsenek bennünket! Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, törvényes képviselőt.
 5. A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak váltóruháról. A gyermek higiénés eszközeiről, valamint az ágyneműről és ezek tisztántartásáról a családi bölcsőde gondoskodik.
 6. Egész napos ellátás esetén gondoskodunk a gyermek négyszeri étkezéséről. Az étkezést igénybe vevő gyermek szülője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles tájékoztatni az ellátást végző személlyel a gyermek étkezéssel kapcsolatos kialakult egyéni szokásait, esetleges ételallergiáját illetően.
 7. A szülő az étkezés megrendelését, ill. lemondását a tárgynap előtti nap reggel 9 óráig teheti meg.
 8. A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, törvényes képviselő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét.
 9. A családi bölcsődében az ellátásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj havonta fizetendő. A térítési díjat a szülő a tárgyhó 5. napjáig egy összegben fizeti be.
 10. A szülő köteles időben jelezni az ellátást nyújtó személynek:
  - a gyermek tervezett távolmaradását és annak időtartamát (pl. kirándulás, üdülés esetén),
  - az otthoni megbetegedést és a meggyógyulás utáni közösségbe engedés időpontját.
 11. Az ellátó személy köteles minden nap tájékoztatni a szülőt a gyermek egészségére, fejlődésére, viselkedésére vonatkozó észrevételekről, változásokról.
 12. A családi bölcsődében a gyermekről fénykép, videófelvétel csak a szülő írásos beleegyezésével készíthető.
 13. A szülő panasz esetén a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.
 14. A házirend súlyos megsértése a szolgáltatás felmondásával jár.

 

    issza

házirend